a

Vilkår

1. Avtalen

Derma MediSpa medisinske, kosmetiske og hudpleie tjenester (“Tjenesten”) leveres av Derma MediSpa AS, org. nr. 927 084 767, Gartnerveien 15, 4016 Stavanger. Tjenesten omfatter alle tjenester som leveres av Derma MediSpa ved bruk av applikasjon (“Appen”), nettside, telefontjenester og konsultasjon i våre klinikker.Kjøp av Tjenesten er regulert av disse salgsbetingelsene. Forbrukerkjøp over nett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen inneholder partenes rettigheter og plikter for handelen.Tjenesten er ikke beregnet for bruk i nødsituasjoner. Ved akutt fare, livstruende skader eller alvorlig situasjon skal nødtelefonen 113 benyttes eller lokale legevakt.Ved å benytte Tjenesten godtar du disse vilkårene. Ved nedlasting av PasientSky Appen godtar du også vilkårene gitt i App Store (iOS) eller Google Play (Android).

2. Partene

Disse avtalevilkårene gjelder mellom Derma MediSpa AS, (“Derma MediSpa”, “Vi”, “oss” eller “vår”) og deg (“Kontoinnehaver”, “kunden”, “brukeren” , “du” eller “pasienten”). Kontoinnehaveren inngår en avtale med Derma MediSpa ved å opprette en konto (“Konto(en)”) i henhold til gjeldende retningslinjer i denne avtalen (“Avtalen”). Ved å registrere en Konto i Appen, bestille tjenester via nettsiden eller per telefon, godtar kunden disse avtalevilkårene.

3. Bestilling, priser og betaling

Du kan via Appen, på nettsiden, i klinikk eller over telefon bestille time hos autorisert helsepersonell (“Helsetilbyder”). Medisinsk behandling eller rådgivning kan gis i klinikk. Kontoinnehaveren kan også legge inn en skriftlig beskrivelse av symptomene sine ved bestilling i Appen eller på nettsiden i forkant av møtet. Når konsultasjonen starter, kan Kontoinnehaveren beskrive tilstanden og problemene sine for Helsetilbyderen. Helsetilbyderen kan så utføre en visuell undersøkelse av pasienten, og diagnostisere når det er mulig.Tjenestens gjeldende priser er oppgitt i Appen og på nettsiden. Den oppgitte prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader og er den totale prisen du skal betale.Ved behandling i klinikk betaler kunden for Tjenesten på stedet, etter konsultasjon, med kort eller *finansiering.Konsultasjon hos Derma MediSpa er gratis, pasienten som ikke møtt eller ikke varslet 24t i forveien, har Derma MediSpa rett til å kreve gebyr sats på kr500,- og blir fakturert i etterkant.Derma MediSpa har rett til å kreve gebyr ved utstedelse av faktura. Faktura vil bli sendt til den personen som står oppført som Kontoinnehaver.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kontoinnehaver har sendt sin bestilling på en Tjeneste til Derma MediSpa. Avtalen er derimot ikke bindende ved forekomst av skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Derma MediSpa i Appen, nettsiden, bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling når Kontoinnehaveren forstod eller burde ha forstått at en slik feil har forekommet.For å inngå Avtalen og benytte seg av Tjenesten må brukeren være over 18 år. Brukere mellom 16 og 18 år kan bruke Tjenesten forutsatt at brukerens foreldre eller foresatte samtykker til Avtalen. Foreldre og foresatte kan bruke sin Konto på vegne av egne barn under 16 år. Alle Laserbehandlinger har en aldersgrense på 21år, ingen unntak.Behandlinger kan ikke iverksettes før et Samtykkeskjema er fylt ut og signert.Tjenesten er kun forbeholdt Kontoinnehaver med mindre noe annet er avtalt.Det er som hovedregel kun mulig å ta opp én problemstilling per legetime. Det er satt av 30 minutter til en legekonsultasjon. Dersom du mistenker at du har et mer omfattende behandlingsbehov som krever lenger tid, kan du først ta kontakt med oss.Derma MediSpa forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

5. Ansvar for Tjenesten

Helsepersonell som yter helsehjelp via Tjenesten har et lovfestet ansvar for at helsehjelpen tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.Derma MediSpa er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra Appen.Derma MediSpa er ikke ansvarlig for at Tjenesten ikke er tilgjengelig når dette skyldes:sykdom, feil/problemer i programvare og/eller nettverk, feil eller problemer knyttet til brukerens maskinvare, utstyr, nettverk, programvare eller feil i en tredjeparts programvare som Derma MediSpa ikke klarer å utbedre til tross for at Derma MediSpa har forsøkt å rette feilen, andre omstendigheter som brukeren er ansvarlig for i henhold til disse vilkårene, virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for at Derma MediSpa har etablert egnede sikkerhetstiltak, eller omstendigheter som ligger utenfor Derma MediSpa kontroll (force majeure, se punkt 9.0 nedenfor). Dersom Tjenesten er utilgjengelig, ber Vi deg ta kontakt med oss snarest mulig. Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller innsats fra Derma MediSpa. Derma MediSpa forbeholder seg retten til å utbedre feil for egen regning, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har brukeren rett til et rimelig prisavslag eller erstatning for eventuelt direkte økonomisk tap som kan dokumenteres.Ved brudd på avtale fra Derma MediSpa sin side har brukeren rett på refusjon. Derma MediSpa bærer derimot ikke ansvar for hendelser eller andre kostnader som følge av brudd på Avtalen.

6. Krav til Kontoinnehaver

Du er ansvarlig for å oppgi oppdaterte og korrekte kontakt- og personopplysninger. Eventuelle endringer skal gjøres i Appen eller meddeles Derma MediSpa snarest mulig ved å sende kontakt skjema.Du er selv ansvarlig for alt du gjør i forbindelse med bruk av Kontoen. Kontoen skal kun brukes av Kontoinnehaver og skal ikke under noen omstendighet overføres til andre personer. Derma MediSpa bærer ikke ansvar for misbruk av Kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.Du er selv ansvarlig for all informasjon som oppgis, informasjonens innhold og at Kontoen brukes i henhold til denne Avtalen og andre lover og regler som til enhver tid gjelder.Ved bruk av Tjenestene i Appen må du ha BankID for å opprette Konto som gir tilgang til Tjenesten. En brukerkonto i Appen er personlig og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig.

7. Angrerett

Angrerett gjelder for kjøp av Tjenestene gjennomført ved fjernsalg, for eksempel gjennom App eller på nettsiden. Det gjelder ikke angrerett ved kjøp av tjenester i Derma MediSpa fysiske klinikker, som for eksempel drop-in.Du samtykker til at det ikke er angrerett for tjenester som er ferdig levert.Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett fra du bestiller Tjenesten, uten å måtte oppgi noen spesiell grunn. For å benytte angreretten må du fylle ut angrerettskjema, skjema er å finne på Derma MediSpa klinikk. Du kan også kontakte oss via kontakt skjema hvis du trenger hjelp. Når vi har mottatt returskjemaet, vil vi behandle retur og hvis den blir godkjent, refundere vi beløpet du har betalt.

8. Ikke møtt / Avbestilling av time

Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Uavhengig av reglene om angrerett i punkt 7., kan kontoinnehaveren avbestille en avtalt konsultasjon i klinikk kostnadsfritt inntil 24 timer før møtet skal starte.

Avbestilling av behandling siste 24. timer før behandling, eller ikke oppmøte på behandlingsdag – belastes med 50 % av behandlingssum.

Avbestilling ved dokumentert sykdom – ingen gebyr.

Dersom indikasjonen for behandlingen endres – ingen gebyr.

Ikke møtt til konsultasjons time – belastes med et gebyr på 500,-

9. Immaterielle rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og øvrige rettigheter knyttet til varemerke, selskap, teknologi og dokumenter tilhører ene og alene Derma MediSpa. Brukere av Tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet brukeren får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenesten med mindre du innhenter tillatelse fra Derma MediSpa, eller tredjepart som rettighetene tilhører, eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.Derma MediSpa forbeholder seg retten til å benytte ovennevnte materiell. Kontoinnehaver aksepterer ved inngått avtale at uberettiget bruk av Derma MediSpa immaterielle rettigheter kan være straffbart.Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Derma MediSpa stiller Appen og/eller andre tjenester til disposisjon for Kontoinnehaveren, skal tilfalle Derma MediSpa med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.Det er ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller bidra til å spre slikt materiale.Før og etter behandlinger, tar Derma MediSpa bilder av pasientene for dokumentasjons formål og lovpålagt journal føring. Pasienten har rett til utskrift av journaler mot forespørsel, kunden blir belastet med et gebyr for utskrift på kr 150,-

10. Utvikling, vilkårsendringer og bruk

Derma MediSpa forbeholder seg retten til å endre Kontoens, Appens og klinikkens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan omfatte, men er ikke begrenset til, endringer i layout, innhold, tjenester og funksjoner, og kan innebære at Avtalen påvirkes. Slike endringer varsles via Appen og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelige i Appen.

Kontoinnehaveren har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Derma MediSpa gjør endringer i Tjenesten eller i Avtalen som medfører en betydelig ulempe for Kontoinnehaveren. I slike tilfeller har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for behandling som er bestilt, men ikke gjennomført på oppsigelsestidspunktet.

Derma MediSpa forbeholder seg retten til å sperre Kontoinnehaverens Konto eller fjerne informasjon fra Kontoen uten forvarsel og uten ansvar på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side.

Kontoinnehaveren plikter å dekke eventuelle tap eller kostnader som påføres Derma MediSpa ved avtalebrudd eller brudd på gjeldende lover og regler, inkludert krav og omkostninger fra tredjepart.

Det er kun tillat å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten kommersielt, hindre eller forstyrre bruk av Tjenesten, skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten, eller utvise hetsende, diskriminerende eller ufin oppførsel ved bruk av Tjenesten.

Dersom vi oppdager eller mistenker at tjenesten er brukt i strid med disse vilkårene, kan det føre til sperring og/eller avslutning av Kontoen din. Vi vil informere deg dersom Vi sperrer eller avslutter Kontoen din med en begrunnelse på hvorfor vi mener at du har brutt vilkårene. Vi vil også kreve erstattet ethvert økonomisk tap som har oppstått som følge av brudd på Avtalen.

Derma MediSpa har tatt alle forholdsregler i utarbeidelsen av innholdet på denne nettsiden, spesielt for å påse at de prisene som oppgis, er korrekte på publiseringstidspunktet, og at alle behandlinger har blitt beskrevet på en klar og komplett måte. Alle priser som vises er inkludert merverdiavgift.

Alle priser angis i norske kroner, inklusive 25 % moms. Derma MediSpa forbeholder seg retten til å endre prisene uten varsel. Hvis prisen på det aktuelle behandlingen endres før bekreftelsen sendes, tar vi kontakt for å få din godkjennelse på den endrede prisen.

11. Erstatning og Force majeure

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine plikter etter Avtalen som følge av forhold som ligger utenfor hens kontroll, slik som for eksempel krig, naturkatastrofer, terror, pandemi, epidemi, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer, forhold knyttet til underleverandører som forsinkelser, feil og ulykker, nasjonal streik eller lockout, offentlige påbud og forhold, er parten fritatt fra sine plikter i denne Avtalen så lenge forholdene utgjør et hinder for parten i å gjennomføre sine plikter etter Avtalen. Manglende oppfyllelse av Avtalen som følge av Force majeure er ikke et kontraktsbrudd.

For at en part skal kunne påberope seg Force majeure, må hen ikke med rimelighet kunne ha forutsett Force majeure-hendelsen og virkningen av hendelsen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne virkningen av hindringen.

Hver av partene skal dekke egne kostnader forbundet med den ekstraordinære situasjonen. Partene plikter i tilfelle av Force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som kan være av betydning for den andre parten.

Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over 1 måned, har begge parter rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. 

12. Melding

Brukeren må ved bestilling oppgi telefonnummer, postadresse eller e-postadresse der hen kan motta beskjeder, bekreftelser og annen informasjon som kan komme fra Derma MediSpa. Meldingen anses som levert til mottakeren når den er sendt via e-post eller SMS, via app, eller når beskjeden er levert muntlig. Der slik melding er sendt per brevpost, anses informasjonen som levert etter 3-4 virkedager. Derma MediSpa tar ikke ansvar for feil som skyldes tredjepart.

13. Personopplysninger

Ved bestilling av Tjenesten godtar Kontoinnehaveren Derma MediSpa gjeldende tjenestebeskrivelse, tekniske spesifikasjoner, vilkår, begrensninger for Tjenesten og personvernerklæringen. Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon ved å sende melding via kontaktskjema. Derma MediSpa plikter å samtykke til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold når forespørselen registreres hos Derma MediSpa.Vi henviser til vår side om Personvern og informasjonskapsler for detaljert informasjon om hvordan Vi behandler dine personlige data.Helsetilbyder er pålagt føringer om å ta vare på dokumentasjon som angår journalføring og konsultasjonens tid og sted. Ved ønske om å slette informasjon vil informasjonen kun gjøres tilgjengelig for den som er medisinsk ansvarlig.