a

Personvern

Personvernerklæring for DermaMediSpa

DermaMediSpa er opptatt av informasjonssikkerhet og å beskytte den informasjon vi benytter i vår virksomhet. Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi i DermaMediSpa samler inn og bruker personopplysninger. Vi følger reglene i de forskjellige lover som regulerer vår innsamling, bruk og lagring av slike opplysninger; herunder blant annet personopplysningsloven, personvernforordningen (GDPR), pasientjournalloven, helseregisterloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, regnskapsloven og markedsføringsloven.

Vi samler inn og bruker opplysninger om deg som kunde og som bruker av våre systemer, for å kunne yte best mulig service til deg som kunde og for å tilfredsstille lovbestemte krav til lagring av helseopplysninger.

Vi lagrer informasjon om hvem du er; slik som navn og fødselsdato, fødselsnummer, kontaktinformasjon, preferanse informasjon, herunder også informasjon om dine ønsker for kommunikasjon med oss. Vi lagrer også informasjon om dine økonomiske transaksjoner med oss i 5-10 år, slik vi plikter etter regnskapsloven.

Første gang du kommer til oss ber vi deg skrive under på en samtykkeerklæring der du må gi ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon og der du bekrefter at du har lest vår pasientinformasjon om våre behandlinger som relevante for deg og om hvilke regler som gjelder for behandling på vår klinikk.
Informasjon om ditt samtykke og dine preferanser blir lagret i vårt kundesystem.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Spesielt om opplysninger vedrørende kundeforholdet

Når du gjør behandlinger hos DermaMediSpa, har vi en lovpålagt plikt til å føre pasientjournal. I journalen vil vi samle inn de opplysninger som er nødvendige for å gi deg den helsehjelpen og de behandlinger du behøver. Vi registrerer også informasjon om din helsetilstand, slik det også kreves etter loven.
Slik informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom de undersøkelser og de behandlinger du gjennomgår hos DermaMediSpa.

I journalen kan det inngå opplysninger om deg som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, medikamentbruk, resepter, diagnoser og yrke. Det er elektronisk pasientjournalloven, helseregisterloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven som regulerer dette.

Helseinformasjon, pasientjournaler og behandlingsopplysninger

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold.

Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev og annen informasjon om våre tjenester i henhold til dine preferanser, slik du selv kan styre på Min Side eller du kan gå inn på denne siden via vår Facebook side (Book nå) eller du kan klikke på linken der. Vi er takknemlig om du registrerer deg i dette systemet. Da kan du også selv bestille timer på nettet, mobil app (PasientSky).

Vi vil noen ganger kunne ta kontakt med deg i forbindelse med forskjellige spørreundersøkelser, for at du skal få anledning til å si din mening om oss og våre behandlinger, slik at vi kan forbedre oss.

Spesielt om innsyn in personopplysninger

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.
Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din. Hvis du vil be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller i din pasientjournal, kan du kontakte oss.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med medisinsk behandler hos oss.

DermaMediSpa sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kundeforholdet.

For pasientjournaler gjelder egne regler om oppbevaring, og disse slettes ikke selv om du avslutter behandling hos oss.

Informasjonssikkerhet og konfidensialitet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke
sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med som pasient. All kommunikasjon du har med oss er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende sensitive helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Dersom du likevel sender helseinformasjon over slike usikre kanaler forstår vi det slik at du vurderer informasjon du sender til oss som «ikke-sensitiv» og at vi da har tillatelse til å svare deg over samme kanal som du tok kontakt med oss om en slik sak som du vurderer som «ikke-sensitiv».
For å forsikre deg om at virkelig sensitiv informasjon ikke kommer på avveie anbefaler vi at du tar kontakt med oss på telefonen.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

DermaMediSpa benytter informasjonskapsler (cookies) for å samle inn statistikk og til markedsføring. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din,
men vi lagrer ikke slik informasjon på en slik måte at den kan identifisere deg personlig.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler. Dersom du benytter våre nettsider, samtykker du samtidig til bruk av slike informasjonskapsler. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i din nettleser.
Les mer om sletting av informasjonskapsler i Google chrome.