Injeksjonsbehandling Mot Svette

Injeksjonsbehandling Mot Svette


Sterk svetting fra armhulene eller aksillær hyperhidrose, er en kronisk og funksjonshemmende tilstand som resulterer i økt svetteproduksjon.

Les mer

Dette kommer av overaktivitet i eksokrine kjertler som har ansvar for normal regulering av kroppstemperatur. Det finnes to typer svettekjertler – såkalte ekkrine og apokrine kjertler. Disse kjertlene står for svetteproduksjonen i det hårbærende området av armhulene.

 

Behandlingstid og Pris

BEHANDLINGSTID

45 Minutter

(15 min uten bedøvelse)

R

SMERTE

Ingen til Minimale

NEDETID

Inntil 2 Timer

BEHANDLINGER

1

Armhule Kvinne

4800,- inkl.mva

Armhule Menn

5300,- inkl.mva

Hvem kan ikke ta Injeksjonsbehandling?

 • Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.
 • Myasthenia gravis eller Eaton Lambert-syndrom.
 • Infeksjon på foreslåtte injeksjonssteder.
 • Blod koagulasjon forstyrrelser.
 • Gravide og ammende
 • 18 år aldersgrense.

Hva er botulinumtoksin?

Botulinumtoksin er betegnelsen for giften botulinum toxin type A.

Hva er årsaken til økt svette:

 • Det finnes to typer svettekjertler – såkalte ekkrine og apokrine kjertler. Disse kjertlene står for svetteproduksjonen i det hårbærende området av armhulene.

 • De ekkrine kjertlene finnes nesten alle steder på kroppen og er lokalisert i underhuden. Kjertlene er små med en diameter på 0,3-0,4 mm, og de utskiller et vandig sekret.

 • Kjertlene bidrar til temperaturreguleringen, og aktiviteten i kjertlene reguleres av hjernen (hypothalamus) og det sympatiske nervesystem. Antallet kjertler er konstant gjennom livet.

Les mer
 • De apokrine kjertlene er lokalisert dypt i underhuden og overflatisk i huden. De er større enn de ekkrine kjertlene med diameter på tre til fem millimeter, og de tømmer seg ved utgangen av hårsekkene. De produserer en tykkere væske enn de ekkrine kjertlene. Bakteriell nedbrytning av dette sekretet gir den typiske svettelukten. Kjertlene utvikles i puberteten, og utskillelsen av væske kan endres i perioder, for eksempel med økt størrelse og aktivitet i kjertlene, premenstruelt og avtakende i løpet av menstruasjonen.
 • Årsaken til den økte svettingen er ukjent, men økt nervestimulering av svettekjertlene i armhulene og dermed økt størrelse på kjertlene, synes å være sykdomsmekanismen.
 • Tilstanden debuterer ofte tidlig i puberteten. Stress og følelsesmessige stimuli kan øke svetteproduksjonen.

 

Hvem kan ikke ta Injeksjonsbehandling?

 • Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.
 • Myasthenia gravis eller Eaton Lambert-syndrom.
 • Infeksjon på foreslåtte injeksjonssteder.
 • Blod koagulasjon forstyrrelser.
 • Gravide og ammende
 • 18 år aldersgrense.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
FAQ
Hva er botulinumtoksin?
 • Botulinumtoksin er betegnelsen for giften botulinum toxin type A. Giftstoffet framstilles fra bakterien Clostridium botulinum som forårsaker botulisme. Stoffet blir mye brukt over hele verden, blant annet til å løse opp smertefulle krampetilstander hos mennesker med hjerneskade og lammelser. Botulinumtoksin brukes også til behandling av overdreven svette og overaktiv urinblære. Men preparatet er best kjent for å behandle rynker.

 • Legemidler som inneholder stoffet botulinumtoksin type A og som markedsføres i Norge:


  Azzalure
  Galderma pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Botox Allergan pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Botox Paranova pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Dysport Ipsen pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Vistabel Allergan pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Xeomin 2care4 pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)
  Xeomin Merz pulv. til inj. (botulinumtoksin type A)

 • I DermaMedispa bruker vi botulinumtoksin fra Botox® og Vistabel® fra Allergan.

 • Med langt nærvær på markedet har Allergans botulinumtoksin type A blitt brukt i over 25 år og er et velprøvd legemiddel.

Hvordan foregår behandlingen?
 • God praksis ved rekvirering og utdeling av legemidler
  Rekvirering av legemidler er et legeansvar. Med rekvirering forstås valg av legemiddel, legemiddelform, dose, tidspunkt for administrering og oppstart, fortsettelse eller avslutning av behandlingen.
 • Hos oss utføres alle injeksjonsbehandlinger av lege med kunnskap og erfaring i kosmetiske behandlinger.
 • Før behandlingen starter vil du ligge cirka 30 min med bedøvelseskrem på begge armhuler.
 • Prosedyren gir lite ubehag og oppleves som små myggstikk.
 • Forholdsregler ved muskelavslappende (BOTOX) behandling mot svette:
 • Det anbefales å ikke barbere rett før behandling da dette kan føre til hudirritasjon.
 • Bivirkninger og komplikasjoner etter botulinum toxin behandling mot svette:
 • I de kliniske studiene har bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX®, blitt rapportert hos 11 prosent av pasientene med primær hyperhidrose i armhulene. Den vanligste bivirkningen som er rapportert, er smerte ved injeksjonsstedet.
 • I normale tilfeller kan pasienten gå tilbake til arbeid eller annen hverdagslig aktivitet rett etter behandlingen. De neste par dagene etter injeksjonen kan man oppleve smerte og hevelse på injeksjonsstedene. Iblant kan man svette mer på et annet sted på kroppen. Hudtørrhet rundt det behandlede hudområdet er ikke uvanlig og kan i en kortere periode behandles med en mykgjørende krem.
Behandlingsmuligheter:
 • Dersom du er mye plaget, kan det være at du må skifte tøy flere ganger om dagen. Hos noen kan problemet oppleves så skjemmende, at de unngår å være ute blant folk.

 • Det finnes noen behandlingsmuligheter mot økt svette:

  – Ulike deodoranter/antiperspiranter

  – Aluminiumklorid deodorant

  – Botulinumtoksin type A indiseres for vedvarende og alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling.

Hva er botulinumtoksin?
 • Det anbefales å ikke barbere rett før behandling da dette kan føre til hudirritasjon.

 • Bivirkninger og komplikasjoner etter botulinum toxin behandling mot svette:

 • I de kliniske studiene har bivirkninger som ble ansett relatert til BOTOX®, blitt rapportert hos 11 prosent av pasientene med primær hyperhidrose i armhulene. Den vanligste bivirkningen som er rapportert, er smerte ved injeksjonsstedet.

 • I normale tilfeller kan pasienten gå tilbake til arbeid eller annen hverdagslig aktivitet rett etter behandlingen. De neste par dagene etter injeksjonen kan man oppleve smerte og hevelse på injeksjonsstedene. Iblant kan man svette mer på et annet sted på kroppen. Hudtørrhet rundt det behandlede hudområdet er ikke uvanlig og kan i en kortere periode behandles med en mykgjørende krem.

Hvor ofte kan jeg ta behandlingen?
 • Det skal være minst fire måneders mellomrom mellom de to behandlingsomgangene.

Interaksjoner
 • Interaksjoner kan forekomme ved bruk av botulinumtoksin og andre medikamenter
 • Virkningen av botulinumtoksin kan forsterkes av aminoglykosidantibiotika, spektinomycin eller andre legemidler som påvirker nevromuskulær overføring, f.eks. nevromuskulære blokkere.
 • Derfor er det viktig å fortelle legen om din medisin bruk, spesielt:

  – Aminogrykosyd antibiotika

  – Sederende- og beroligende medisiner

  – Muskelavslappende

Hvor lenge varer effekten?
 • Effektene av behandlingen varer i 4-6 måneder og innsprøytingene må gjentas 2-3 ganger i året.

Avbestilling?

Avbestilling ved dokumentert sykdom – ingen gebyr.

Dersom indikasjonen for behandlingen endres – ingen gebyr.

Ikke møtt til konsultasjons time – belastes med et gebyr på 500,-

Avbestilling av behandling siste 24. timer før behandling, eller ikke oppmøte på behandlingsdag – belastes med 50 % av behandlingssum.

 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ønsker å avbestille timen må dette gjøres innen 24 timer før behandling, for uteblivelse eller for sen avbestilling av timen vil man belastes med et gebyr på 500,-