a

Finansiering

I følge Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep fra 01.07.05 er det ikke tillatt å benytte finansieringstilbud i markedsføringen av estetisk behandlinger.

For noen vil en informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.

For noen vil en informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.
For noen vil en informasjon av finansieringsalternativer på nettsidene kunne bli oppfattet som markedsføring, og vi har derfor utelatt slik informasjon fra våre hjemmesider.
Har du noen spørsmål, ta kontakt med oss.

Svea Finans

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient kreditt eller lånehjelp, og de fleste klinikker vil kunne tilby finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en behandling. På generelt grunnlag vil vi uansett anbefale at du sparer eller låner beløpet i din egen bank, det vil være en rimeligere løsning for deg.

Vi har inngått et samarbeid med Svea Finans for å kunne tilby våres kunder finansiering og delbetaling.

Har du noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

Det er imidlertid ikke forbudt å yte en pasient kreditt eller lånehjelp, og de fleste klinikker vil kunne tilby finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en behandling. På generelt grunnlag vil vi uansett anbefale at du sparer eller låner beløpet i din egen bank, det vil være en rimeligere løsning for deg.

Vi har inngått et samarbeid med Svea Finans for å kunne tilby våres kunder finansiering og delbetaling.

Har du noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.